IZHODIŠČA


Hitrost razvoja biogospodarstva in s tem privzemanja naprednih bio-osnovanih tehnologij širom Evrope ni uravnotežena, nekatere manj inovativne države zaostajajo. Slednje je lahko posledica nezadostnega poznavanja potencialov, ki jih prinaša bio-osnovana industrija v teh državah ali pa obstoječih podpornih mehanizmov. Po drugi strani pa tudi EU nima jasnega vpogleda v posebnosti omenjenih držav na področju biogospodarstva, da bi lahko razvila ustrezne politike in ponudila prilagojene podporne mehanizme.

CILJI


Projekt CELEBio zagotavlja informacije glede potencialov in koristi bio-osnovanih dejavnosti za lokalna gospodarstva, okolje in družbo v srednjeevropskih državah z:

Mapiranjem obstoječih bio-osnovanih industrij in vrednostih verig

Določanjem trajnostnih potencialov biomase

Oblikovanjem nacionalnih akcijskih načrtov za razvoj bio-osnovane industrije

Popisom deležnikov na širšem področju biogospodarstva

Organizacijo dogodkov in delavnic na temo biogospodarstva

PROJEKT


Projekt Vodje biogospodarstva v Srednji Evropi (The Central Europe Leaders in Bioeconomy – CELEBio) je zasnovan z namenom pospešiti razvoj in razširitev uporabe bio-osnovanih industrijskih dejavnosti v šestih državah srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, in sicer s posredovanjem utemeljenih informacij o potencialih in podpornih mehanizmih, oblikovanjem na dejstvih slonečega akcijskega načrta kot vodila za nadaljnje delo na tem področju in mreženja deležnikov.


AMBASADORJI BBI
IN KONTAKTI


Želite izvedeti več o našem omrežju informacijskih točk?
Pridružite se Programu Ambasadorji BBI:

GZS - Združenje kemijske industrije
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
alenka.dovc@gzs.si
www.gzs.si/zdruzenje_kemijske_industrije

Sledite našim nacionalnim CELEBio stranem na Facebooku!
CELEBio Slovenia

Linkedin CELEBio ekspertna skupina:
CELEBio - Central European Leaders of Bioeconomy Network

Napišite sporočiloNOVICE


March 20, 2020

WEBINARS: “Shaping the innovation ecosystem for the Bioeconomy”

25 March, 01 April, 08 April, 15 April 2020. The partnership of CELEBio project is pleased to invite you to a series of four thematic webinars on “Shaping the innovation ecosystem for the Bioeconomy”. Co-organized by the BBI JU funded projects LIFT, UrBioFuture, CELEBIO, in collaboration with BIOVOICES, Biobridges and the European Bioeconomy Network, the webinars aim to provide recommendations and Actionable Knowledge for quadruple helix stakeholders. The four thematic webinars will take place every Wednesday from the 25 of March 2020 and are expected to stimulate the discussion toward the BBI JU Info day (22 April 2020 https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2020), though […]
January 17, 2020

CELEBio website

The Central Europe Leaders in Bioeconomy (CELEBio) is designed to facilitate the creation and expansion of industrial bio-based activities in six countries of Central, East and South East Europe with fact-based information, the elaboration of evidence-based Action Plans and networking. 

Facebook Feed


Error: No posts available for this ID


IZBRANI PODATKI


Skupni potencial biomase (Kton suhe mase) v letu 2020 za Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Madžarsko, Slovaško in Slovenijo (Vir: S2BIOM base potential).

40,670

Gozdovi

Primarna gozdarska proiz., sekundarni poljski & gozdarski ostanki

27,734

Kmetijstvo

Primarni poljski ostanki in zeleni odrez

1,647

Ostanki živilskopredelovalne ind.

npr. koščice oliv, grozdne tropine, pleve žit in riža

5,057

Bio-odpadki & poporabniški lesni odpadki

10,119

Namenske trajnice na nerabljenih zemljiščih

parallax background

PRIČAKOVANI REZULTATI


CELEBio zagotavlja:

Poročila o razpoložljivosti in potencialih biomase v sodelujočih državah
Popis deležnikov na širšem področju biogospodarstva
Na dejstvih sloneče nacionalne akcijske načrte
Priložnosti za mreženje
Nacionalne kontaktne točke (Ambasadorji BBI) za dostop do informacij o aktivnostih in priložnostih, ki jih nudi BBI (Bio-based Industry Joint Undertaking)

PARTNERJI